Informace

Spotřebitel má právo písemně oznámit prodávajícímu, že odmítne nákup bez sankce a bez uvedení důvodu do 14 pracovních dnů od převzetí zboží nebo, v případě poskytnutí služby, od okamžiku uzavření smlouvy.